Η κατήχηση

 

  Εγγραφές κατηχητικού στις 30-9-2017 και ώρα 17:30 για το Ελληνόφωνο κατηχητικό και στις 1-10-2017 και ώρα 17:30 για το Αγγλόφωνο κατηχητικό