Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού Θ.Ν.Π.
Παλαιό Ψυχικό - Αθήνα

Catholic Parish of Saint John the Baptist in Paleo Psychico – Athens

Ελληνικά

English

Français

Papanastasiou 11 – 154 52 Psychico,
Athens Greece
Tel.& 210 6711410