ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ της ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ της ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Διεύθυνση: 
«ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 19005 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εικόνες: 

Τηλέφωνο:  2294096035,  Φαξ: 2294091407

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Χειμερινό ωράριο: 1η Σεπτέμβρη εως 30η Ιουνίου 

Ακολουθεί ιδιαίτερο πρόγραμμα τους μήνες αυτούς. Θα ανακοινώνεται στο εκάστοτε εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

 

Καλοκαιρινό ωράριο : 1η Ιουλίου εως 31η Αυγούστου

Δεν έχει Θείες Λειτουργίες στο Λατινικό τυπικό.

 

 

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: πηγαίνετε στο μενού «Η ζωή της κοινότητας / Η κατήχηση»