33η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

33η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Μερικές φορές διερωτόμαστε «που πηγαίνει ο κόσμος μας; Η γη μας; Τι θα γίνει το μέλλον της ανθρωπότητας; Ορισμένα σημεία του περιβάλλοντος μας κάνουν να αμφισβητούμε την ικανότητά μας για να αποφύγουμε την καταστροφή που αναγγέλλεται. Αλλά ο χριστιανός δεν πρέπει να φοβάται: αυτός κρατά ζωντανή την ελπίδα του στο Θεό.

  • Δανιήλ  12,1-3

  • προς Εβραίους  10,11-14.18

  • κατά Μάρκον  13,24-32