2η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ

2η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

 

Αυτή την Κυριακή καλούμαστε να διανύσουμε την ίδια πορεία με το Θωμά, για να περάσουμε από την απιστία στην πίστη, επιθυμώντας να εκπληρώσουμε την ανάγκη μας να δούμε και να αγγίξουμε το Χριστό.

ΔΕΞΟΥ ΤΟ ΛΟΓΟ: Φαίνεται ότι ο Θωμάς τελικά,  δεν άγγιξε τον Ιησού αλλά αρκέστηκε στην παρουσία του Θεού, λέγοντας « Ο Κύριος μου και Θεός μου! ». Για ακόμα μια φορά, ο απόστολος μας εκπλήσσει γι’ αυτό που εκφράζει με λίγα λόγια: η ανυπομονησία του να δει τον Ιησού, είναι η μοναδική σχέση που τον ενώνει μαζί Του.

ΖΗΣΕ ΤΟ ΛΟΓΟ: Ο Θωμάς δέχεται το καινούργιο σαν ένα δώρο που πρέπει να αναγνωρίσει και να ζήσει, χωρίς προσκολλάται στο παρελθόν. Δεν είναι ο Θωμάς που αποκαλείται «μακάριος» από τον Ιησού, αλλά όλοι εμείς, μαθητές του Ιησού, που τον πιστεύουμε χωρίς να τον έχουμε δει. Όπως ένας φίλος έχει τυφλή εμπιστοσύνη στον  άλλο φίλο, χωρίς να ενδιαφέρεται για αποδείξεις και χωρίς να περιμένει ανταπόδοση.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Θεέ μου, μας δίνεις τη χαρά να συναντήσουμε τον Αναστημένο Υιό σου στην σύναξη της Κυριακής. Ευλογημένο να είναι το Άγιο Πνεύμα, που φωτίζει και ζεσταίνει τις καρδιές μας. Ο Υιός σου είναι το στήριγμά μας από τώρα και για πάντα . Αμήν.