ΨΥΧΙΚΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΤΗ ΤΩΝ ΒΑΐΩΝ

Αρχή: 09/04/2017 09:30

9.30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΤΗ ΤΩΝ ΒΑΐΩΝ