ΨΥΧΙΚΟ: Μνημόσυνο - Αντωνίου Πρελορέντζου

Αρχή: 01/04/2017 11:00

Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως ψυχής Αντωνίου Πρελορέντζου