ΨΥΧΙΚΟ: Κατηχητικό για όλες τις τάξεις

Αρχή: 29/04/2017 17:00

29.4.17

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ της ΣΙΕΝΑΣ

 

ΨΥΧΙΚΟ:

17.00

Κατηχητικό για όλες τις τάξεις εκτός την τάξη της Πρώτης Κοινωνίας