ΨΥΧΙΚΟ: ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΑΖΑΡΙ

Αρχή: 01/04/2017 16:30
Τέλος: 01/04/2017 20:00

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ

16.30 - 20.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 2η AΠΡΙΛΙΟΥ

9.30 - 20.00

ΓΛΥΚΑ! ΕΙΔΗ ΔΩΡΩ!! ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!!!! ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ!!

ΡΟΥΧΑ!! ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ...