Θεία Λειτουργία στα Ελληνικά στην Νέα Μάκρη

Αρχή: 21/01/2018 17:00
Τέλος: 21/01/2018 18:00