ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ

Αρχή: 02/04/2017 18:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «Ένωσε την οικογένειά μας Κύριε»

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18.30