Ωράρια λειτουργιών στην Αρχική σελίδα

Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής 

 Χειμερινό ωράριο Θείων Λειτουργιών : 1η Σεπτεμβρίου εως και 30η Ιουνίου 

Κάθε Τρίτη  στις  18.30 Άγιο Ροδάριο και Θεία Λειτουργία
Κάθε Σάββατο στις 18.30 Θεία Λειτουργία στα Ελληνικά 
Κάθε Κυριακή στις 10.00 Θεία Λειτουργία
                         στις 18.30 Θεία Λειτουργία στα Αγγλικά 

Κάθε Πρώτη Παρασκεύη στις  18.30 Θεία Λειτουργία στα Ελληνικά και προσκύνηση του Αγιοτάτου Μυστηρίου 

Για την Θεία Λειτουργία στα Γαλλικά θα ανακοινώνεται στο πρόγραμμα. 

   Καλοκαιρινό ωράριο Θείων Λειτουργιών: 1η Ιουλίου εως και 31η Αυγούστου 

Κάθε Κυριακή  στις  10.00 Θεία Λειτουργία στα Ελληνικά
                           στις  18.30 Θεία Λειτουργία στα Αγγλικά 

 

Άγιος Παύλος

Χειμερινό ωράριο Θείων Λειτουργιών : 1η Σεπτεμβρίου εως και 30η Ιουνίου 

Σάββατο  στις  18.30 Θεία Λειτουργία στα Ελληνικά

 Κυριακή στις 11.30 Θεία Λειτουργία στα Αγγλικά

 

Καλοκαιρινό ωράριο Θείων Λειτουργιών: 1η Ιουλίου εως και 31η Αυγούστου 

Κυριακή στις  11.30 Θεία Λειτουργία στα Αγγλοελληνικά 
 

 

Τίμιος Σταυρός


Κάθε Κυριακή  στις  08.30 Θεία Λειτουργία στα Ελληνικά 

 

Παρεκλήσσι Νέας Μάκρης 


Για την Θεία Λειτουργία  θα ανακοινώνεται στο πρόγραμμα.